Sietse Bergstra

Sietse Bergstra is managing partner bij InterExcellent IT Regie Management

Binnen InterExcellent ben ik verantwoordelijk voor de business line IT Regie Management. We ondersteunen organisaties op directieniveau bij het realiseren van veranderingen in de informatievoorzieningsketen. Samen met ons hoogwaardige netwerk van (interim) managers, IT-professionals en kennispartners leveren wij concrete resultaten.

Voor IT Regie Management hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld waarmee we veranderingen toekomst vast kunnen realiseren. En daarmee zorgen we voor borging van onze kwaliteit en identiteit.

Mijn ambitie

Ik ben gedreven door het verbeteren van de samenwerking tussen diverse stakeholders in de IT-keten en het regisseren van blijvende veranderingen met aandacht voor organisatie, processen, mensen en IT. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen op het gebied van professionele netwerkorganisaties.

Dit was precies de match
die we zochten

— De heer de Vries

Na mijn studie Bedrijfseconomie (Bestuurlijke Informatiekunde) heb ik in de afgelopen 20 jaar uiteenlopende managementfuncties vervuld op het snijvlak van business en IT binnen professionele IT-serviceorganisaties. Ik ben eindverantwoordelijk geweest voor verschillende business units, large accounts, complexe outsourcingtrajecten en IT-implementatie- en IT-veranderprogramma’s. Mijn ervaring heb ik opgebouwd in de vakgebieden consulting, systeemintegratie en outsourcing binnen diverse markten (industrie, telecom, utilities en overheid).

Contact met Sietse Bergstra

Als u wilt weten wat ik voor u kan betekenen belt u 035-5280430 voor een afspraak. Mailen kan ook via sietse.bergstra@interexcellent.nl.

Opdrachtgevers over IT Regie Management
’Wat de leergang mij vooral gebracht heeft, is een betere positio-nering als interimmer in de markt.’
’Het gaat erom de businesskant goed te organiseren. IT is uiteindelijk een stuk invulling.’
’IT Regie is een hele nuttige opleiding. Je krijgt echt een goede theoretische basis plus veel praktijk.’
’De digitale economie vraagt om 'n flexibele inzet van specialisten in teams, waar en wanneer nodig.’