Rollen binnen IT Regie Management

Rollen binnen IT Regie Management

Binnen IT Regie Management onderscheiden we diverse rollen. Zij leveren allemaal hun specifieke bijdrage aan het integrale concept. We hebben de rollen onderverdeeld in twee groepen:

  1. Rollen van IT-regisseurs
  2. Rollen van IT-specialisten

Rollen van IT-regisseurs

IT-regisseurs zijn de spil van IT Regie Management. Zij verbinden alles en iedereen die deel uitmaken van de keten van informatievoorziening. Veelvoorkomende functies zijn:

  • CIO, directeur IT
  • Programmamanager
  • Kwartiermaker

Voor IT-regisseurs hebben we in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een speciale leergang IT Regie Management ontwikkeld.

 

Rollen van IT-specialisten

IT-specialisten zijn onmisbaar voor de praktische uitvoering van IT Regie Management. Dat betekent dat zij moeten begrijpen wat ITRM inhoudt en betekent. Dus niet iedere IT-specialist is ook een ITRM’er! Maar ze kunnen het wel worden.

Veelvoorkomende functies zijn:

  • BI-analist
  • IT-architect
  • Applicatiebeheerder
  • Projectmanager

Wij selecteren IT-specialisten dus niet alleen op hun specifieke vakkennis, maar ook op hun inzicht in IT Regie Management en hun rol daarin. IT-specialisten die zich bij ons inschrijven of die reageren op een vacature, zullen wij hier speciaal over toetsen.

Iedereen die een rol vervult in het proces van
IT Regie Management, moet de impact
van zijn of haar rol op de totale keten van
informatievoorziening overzien.

Leergang IT Regie Management Nyenrode

In samenwerking met Business Universiteit Nyenrode verzorgen wij een speciaal ontwikkelde leergang IT Regie Management voor IT-regisseurs. Het doel van deze leergang is om IT-managers verder te ontwikkelen en de aanpak van bewezen oplossingen te verbreden. De leergang is een onderdeel van het Nyenrode InterExcellent Certified Program, een samenwerkingsverband dat al bestaat sinds 2009.

Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430