Bundel 2016 – IT Regie Decentraal en Centraal

De 8 papers van de leergang 2016 over IT Regie Decentraal en Centraal

Inhoudsopgave bundel 2016 IT Regie Decentraal en Centraal.

IT Regie Decentraal

  • Wendeline Sjouwerman. Schermzorg voor mensen met een verstandelijke beperking en zorgorganisaties, hoe beïnvloedt dat hun relatie?
  • Richard Oerlemans. Zorgkwaliteit door interne samenwerking en het Elektronisch patiëntendossier
  • Susanne Wollin. Disruptief digitaliseren in gemeenteland? Het kan!
  • Jan Roelof van der Woude. IT-sourcingstrategie in gemeenteland , een onderzoek naar de
    relatie tussen gemeentelijke IT-sourcingstrategieën en e-dienstverlening

IT Regie Centraal

  • Gerrit de Bruin. Succesvol outsourcen: bouwen op controle, sturen op vertrouwen
  • Wendy Rustwijk-Lieverst. De rol van relationele factoren bij het behalen van de outsourcingsdoelstellingen
  • Anne van Veen. De succesvolle IT-regisseur
  • Hans Bosman. Hoe leidt implementatie van prestatiemanagementsystemen tot betere organisatieprestaties?

Bundel papers IT Regie Decentraal en Centraal (2016)


Uit de inleiding van deze bundel

In deze bundel IT Regie Decentraal en Centraal zijn de bijdragen gerangschikt rondom twee thema’s. Het eerste thema, de IT-regisseur decentraal, bevat een viertal papers over de bijdrage van IT-regisseurs die opdrachten uitvoeren in de zorg en in gemeenten. Zij leveren daar een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema: de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatie en de maatschappelijke ondersteuning.
Het kabinet Rutte-II heeft als belangrijk beleidsuitgangspunt een participatiemaatschappij gehanteerd. De decentralisatie betekent een uitbreiding van de rol van gemeenten en een reorganisatie van de zorg. De operatie is in 2015 formeel gestart, en zeker nog niet afgerond. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert bijvoorbeeld dat in de eerste jaren van de decentralisatie de zorg en ondersteuning prioriteit heeft gekregen boven registratie en informatievoorziening [SCP 2016]. In de komende jaren zal daar een inhaalslag gemaakt moeten gaan worden, waar IT-regisseurs een goede rol bij kunnen blijven spelen.

Het tweede thema van de bundel, de IT-regisseur centraal, beschrijft een aantal ontwikkelingen in het relatief jonge vakgebied van IT-regie.
Veel IT-regisseurs zijn betrokken bij uitbestedings- en inbestedingsprogramma’s, en twee van hen diepen het belang van vertrouwen in de relatie tussen klant en leverancier uit in hun paper. De overige twee bijdragen behandelen kernkwaliteiten van de succesvolle IT-regisseur en het beeld dat IT-regisseurs hebben van prestatiemanagementsystemen.

Al met al geeft deze bundel IT Regie Decentraal en Centraal een mooi overzicht van de centrale rol die de IT-regisseurs spelen. Ik heb weer met genoegen de bijdragen van de deelnemers van de leergang.

Prof. Dr. Lineke Sneller RC is hoogleraar Toegevoegde Waarde van IT bij Nyenrode Business Universiteit.

Bekijk ook de bundel van 2015 IT Regie en Digitale Transformatie.