Publicatie 2015 – IT Regie en Digitale Transformatie

De 11 papers van de leergang 2015 over IT Regie en Digitale Transformatie

Inhoudsopgave bundel 2015 IT Regie en Digitale Transformatie. Klik op de titel van de paper voor een samenvatting. U kunt op die pagina ook de complete paper downloaden.

 • Jaap den Haan. Humanoids: De impact op arbeidsverhoudingen op de werkvloer
 • Bas Hoondert. Digitale transformatie overheid en zorg
 • Cees de Vogel. Waarom kopen consumenten online?
 • Geert Valk. Lucht verkopen in Nederland; Onderzoek naar de relatie tussen veilingen van mobiele licenties en de concurrentiepositie van mobiele operators in Nederland
 • Gerlof Kooij. Flexibiliteitsfactoren in outsourcingscontracten
 • Martin Maartense. H et afnemen van cloud-diensten in relatie tot de demand en supply organisatie
 • Henk van den Berg. Governance van IT shared service centers van lokale overheden
 • Huub Stiekema. Het borgen van de kwaliteit van informatie bij centralisatie van de ICT-functie
 • Sietse Bergstra. How does the digital economy influence the role of the CIO?
 • Rámon van Driel. Opleiding en volwassenheid ICT-regieorganisatie
 • Rob Eggink. Bruggen bouwen in de informatisering bij de overheid: de theorie en praktijk van boundary crossing

Bundel 2015 IT Regie en Digitale Transformatie

 

Uit de inleiding van deze bundel
Met veel genoegen presenteer ik hierbij de bundel IT Regie en Digitale Transformatie. In deze bundel zijn samenvattingen van elf papers opgenomen die zijn geschreven door de deelnemers van de eerste Leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent. De opdracht voor de deelnemers was een paper te schrijven waarin de academische literatuur over IT en de dagelijkse praktijk van de IT-regisseur met elkaar worden geconfronteerd. Deze bundel geeft daardoor een goede indruk van de problematiek waar hoogwaardige
IT-professionals zich mee bezighouden.

De rode draad door deze bundel is de grote verandering die IT in onze maatschappij teweeg brengt. In dit verband spreken we wel van digitale transformatie: de evolutionaire of revolutionaire verandering van business modellen als gevolg van internet en mobiele technologie, grootschalige data, en kunstmatige intelligentie.

De invloed van de digitale transformatie op onze economische groei is enorm. De traditionele banenmotoren van de Nederlandse economie, Schiphol en de Rotterdamse haven, groeiden tussen 2007 en 2013 minder dan 2 procent per jaar. De interneteconomie is weliswaar nog beperkt in omvang in vergelijking met deze traditionele twee, maar met een groei van 7 tot 9 procent per jaar zal het niet lang duren voordat de interneteconomie de andere twee inhaalt als banenmotor [De Lange, 2014]. Hiermee wordt het grote belang van deze sector voor onze huidige, maar vooral ook onze toekomstige economie, duidelijk.

Prof. Dr. Lineke Sneller RC is hoogleraar Toegevoegde Waarde van IT bij Nyenrode Business Universiteit.

Bekijk ook de bundel 2016 IT Regie Decentraal en Centraal.