Modellen van IT Regie Management

IT Regie Management model

Ketens werkend maken: samenhang op drie niveaus

Het werkend maken van de keten van informatievoorziening, de IV-keten, die begint en ‘landt’ bij uw business, speelt zich af op drie niveaus, die samen de totale keten bestrijken.

 1. Richten
 2. Inrichten
 3. Verrichten

Met onze modellen IT Regie Management maakt u de keten van Informatievoorziening succesvol werkend.

IT Regie Management netwerkorganisatie

Werken met netwerkorganisaties en teams

Afhankelijk van de vraag van de klant selecteren we de IT-regisseur om de opdracht uit te voeren. Met deze regisseur stellen we een team van IT-professionals samen. Hierin kunnen uiteraard ook professionals van de klantzijde deelnemen. De IT-regisseur geeft leiding aan dit team. In sommige gevallen schakelen we kennispartners in, bijvoorbeeld om inzicht in applicatie landschap te krijgen. Het team en IT-regisseur werken volledig in de klantomgeving.

Werken met IT-regisseurs
De IT-regisseur heeft namens InterExcellent de integrale verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de oplossing, implementatie, verandering en het lijnmanagement. De IT-regisseur krijgt op tijdelijke basis de verantwoordelijkheid voor (delen van) de informatievoorzieningsketen en stuurt het team aan dat verantwoordelijk is voor de verandering. De IT-regisseur moet zorgen ‘dat het gaat werken’. Dat vraagt om een specifieke mix van competenties op drie eerder genoemde niveaus in de IV-keten richten, inrichten en verrichten.

Werken met IT-professionals
De IT-professionals vervullen gespecialiseerde rollen, in functies zoals informatiemanager, projectportfolio manager, programma manager, enterprise architect, contract manager of transitie manager. Zij zijn interim-professionals die op specifieke onderdelen van de IV-keten opereren en de IT-regisseur ondersteunen.

Werken met kennispartners
Aanvullend op ons netwerk van IT-regisseurs en IT-professionals werken we op onafhankelijke wijze samen met gespecialiseerde bedrijven die aanvullende expertise en/of tooling leveren wanneer een specifieke klantsituatie daarom vraagt.

Klantvraag IT Regie Management

Van klantvraag naar IT Regisseur

Wij gaan altijd met u in gesprek voor een zorgvuldige analyse van uw vraag, zodat wij uw situatie begrijpen en onze analyse met u gecheckt hebben. Wij vertalen die naar een opdrachtdefinitie, definiëren de benodigde competenties en gebruiken concepten uit een vergelijkbare situatie. Bij IT Regie Management gaat het om verbinding. Dus om mensen. Mensen met impact. Nodig om de IV-keten succesvol werkend te maken. Die mensen kennen wij.

Onze propositie
Onze visie, belofte en aanpak hebben geleid tot de samenstelling van een team van IT-regisseurs en IT professionals waarmee wij perfect kunnen inspelen op uw vraag:

 • InterExcellent biedt IT-regisseurs die voor u de IV keten werkend maken, senior interim managers. Zij kunnen IT governance inrichten of een shared service center voor u vanaf de grond af vormgeven en inrichten.
  Zij regisseren en geven vorm aan de gewenste verandering
 • Informatie Managers die de vertaling kunnen maken van bedrijfsdoelen naar informatie visie, strategie en beleid. Die de klantvraag kunnen vertalen naar Informatievoorziening
 • Security Managers voor het vormgeven van het securitybeleid en implementatie daarvan
 • Architecten, op strategisch en tactisch niveau. Afhankelijk van uw vraag vullen wij dat voor u in met een passende professional
 • Portfolio-, programma- en project managers. Om uw portfolio vorm te geven en te realiseren
 • Sourcing professionals en contract managers, vanaf het formuleren van de strategie tot het werkend maken van de keten van IT contracten
 • Lijnmanagers om uw delivery op niveau te brengen. Sterk in service organisaties verbeteren
Opdrachtgevers over IT Regie Management
’De digitale economie vraagt om 'n flexibele inzet van specialisten in teams, waar en wanneer nodig.’
’IT Regie is een hele nuttige opleiding. Je krijgt echt een goede theoretische basis plus veel praktijk.’
’Het gaat erom de businesskant goed te organiseren. IT is uiteindelijk een stuk invulling.’
’Ik moet zorgen dat anderen zich eigenaar voelen van mijn uitdaging.’ (Interim ICT-projectleider)