Onze aanpak

Onze aanpak realiseert veranderingen die de toekomst aan kunnen

Onze aanpak gaat uit van:

  1. Werken volgens de principes van netwerkorganisaties
  2. Werken met bewezen concepten
  3. Werken aan permanente educatie

1. Werken met netwerkorganisaties en teams

Afhankelijk van de vraag van de klant selecteren we de IT-regisseur om de opdracht uit te voeren. Met deze regisseur stellen we een team van IT-specialisten samen. Hierin kunnen uiteraard ook specialisten van de klantzijde deelnemen.

De IT-regisseur geeft leiding aan dit team. In sommige gevallen schakelen we kennispartners in, bijvoorbeeld om inzicht in het applicatielandschap te krijgen. Het team en IT-regisseur werken volledig in de klantomgeving.

WERKEN MET IT-REGISSEURS

De IT-regisseur heeft namens InterExcellent de integrale verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de oplossing, implementatie, verandering en het lijnmanagement. De IT-regisseur krijgt op tijdelijke basis de verantwoordelijkheid voor (delen van) de informatievoorzieningsketen en stuurt het team aan dat verantwoordelijk is voor de verandering. De IT-regisseur moet zorgen ‘dat het gaat werken’. Dat vraagt om een specifieke mix van competenties op drie eerder genoemde niveaus in de IV-keten met de volgende aandachtsgebieden:

  1. Richten. Begrijpen en beoordelen van innovaties en nieuwe vragen van de business. Vertalen naar informatiebeleid en -plannen, architectuur. Borgen van opdrachtgeverschap.
  2. Inrichten: zorgen dat de veranderingen worden doorgevoerd. Op basis van transformatie- en programma management.
  3. Verrichten: zorgen dat het werkt. De discipline van het lijnmanagement: borgen van het eindresultaat en de continuïteit van de dienstverlening.


WERKEN MET IT-SPECIALISTEN

De IT-specialisten vervullen gespecialiseerde rollen, in functies zoals informatiemanager, projectportfoliomanager, programmamanager, enterprise architect, contractmanager of transitiemanager. Zij zijn interim-professionals die op specifieke onderdelen van de IV-keten opereren en de IT-regisseur ondersteunen. Vanuit ons model IT Regie Management analyseren wij de klantbehoefte. Daarna selecteren wij een IT-regisseur die leiding geeft aan een team van IT-specialisten en kennispartners. Samen werken zij aan het vereiste eindresultaat en borgen dat in uw organisatie.

 

 

IT Regie Management model

 

WERKEN MET KENNISPARTNERS

Aanvullend op ons netwerk van IT-regisseurs en IT-specialisten werkt InterExcellent op onafhankelijke wijze samen met gespecialiseerde bedrijven die aanvullende expertise en/of tooling kunnen leveren wanneer een specifieke klantsituatie daarom vraagt. Enkele voorbeelden zijn:

  • tooling die gebruikt wordt om applicatielandschappen geautomatiseerd volledig inzichtelijk te maken als aanvulling op het inrichten van een architectuurfunctie
  • tooling voor performance monitoring
  • tooling voor contractmanagement
  • tooling en scans voor cybersecurity

2. Werken met bewezen concepten

Waarom altijd het wiel opnieuw uitvinden en daardoor in dezelfde valkuilen stappen als anderen? Voor veel organisaties is een concept voorhanden dat zich ergens anders al heeft bewezen. Het gaat er dan om dit concept zodanig in te zetten dat het past in de context van uw organisatie. Veelal gaat het dan om de orde van grootte van zaken, ervaringen van anderen. Noodzakelijke activiteiten, specifieke rollen. Onze IT-regisseurs hebben hun ervaringen ingebracht. Wij hebben die in onze portefeuille opgenomen en verder geschikt gemaakt voor gebruik.

De kern is het gebruik van bewezen concepten, aangepast aan de situatie van de klant. Vergelijkbaar met het assemble-to-order principe dat al in veel industrieën werkt. Het verkort de aanloopperiode en realisatietijd en verlaagt de belasting op de bestaande organisatie. IT Regie Management heeft hierdoor een zeer gunstige kosten/baten-verhouding.

3. Werken aan permanente educatie

Werken aan de continue ontwikkeling van competenties en de toepassing daarvan is een van de belangrijkste pijlers onder IT Regie Management. Het uitgangspunt: het moet in uw organisatie gebeuren, dus de IT-regisseurs moeten voldoende bagage hebben om de IV-keten te overzien en te managen. Onze leergang IT Regie Management vormt daarbij de basis.

 

Leergang IT Regie Management Nyenrode
In samenwerking met Business Universiteit Nyenrode verzorgen wij een speciaal ontwikkelde leergang IT Regie Management voor IT-regisseurs. Het doel van deze leergang is om IT-managers verder te ontwikkelen en de aanpak van bewezen oplossingen te verbreden. De leergang is een onderdeel van het Nyenrode InterExcellent Certified Program, een samenwerkingsverband dat al bestaat sinds 2009.

De partners van InterExcellent IT Regie Management

Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430

De kunst van het verbinden

Een ambacht. Zo typeren wij ons vak. Een ambacht, omdat we tot in de details ermee bezig zijn. Natuurlijk hebben we net als onze collega-bureaus een groot netwerk. Maar wij kennen het door en door, we weten van iedereen zijn en haar kwaliteiten, we weten hoe ze zijn als persoon, bij welke opdrachtgever ze wel en niet passen.

Uiteindelijk draait het om verbinden. Van mensen, persoonlijkheden, emoties. Maar ook van ideeën over de beste richting, van situaties, oplossingen, van korte en lange termijn. Die kunst beheersen is onze ambitie, omdat wij na al die jaren 100% zeker weten dat verbinding zorgt voor succes en onze opdrachtgevers en kandidaten hiervoor op ons vertrouwen.